Γραμμή εξώθησης φύλλων PET/PLA

  • Γραμμή εξώθησης φύλλων PET/PLA

    Γραμμή εξώθησης φύλλων PET/PLA

    Το βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό αναφέρεται σε ένα υλικό που μπορεί να αποικοδομηθεί σε ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους από τους ίδιους τους μικροοργανισμούς ή τις εκκρίσεις μικροοργανισμών υπό ορισμένες συνθήκες.Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ορίζει ότι, εκτός από τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά και τα πολύ λίγα πλαστικά που μπορούν να αποικοδομηθούν στο νερό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευασίες τροφίμων, άλλα όπως φωτοδιασπώμενα πλαστικά ή ελαφρά και βιοαποδομήσιμα πλαστικά δεν πληρούν τους κανονισμούς ως υλικά συσκευασίας τροφίμων.